اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=65227&title=آیا پرداخت خمس اموال فرزندان بر پدر واجب است

اشتراک گذاری