اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=65251&title=خمس جهیزیه که در طی چند سال خریداری می شود

اشتراک گذاری