اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66137&title=فاصله انداختن بین نماز شفع و وتر چه حکمی دارد

اشتراک گذاری