اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66146&title=خم شدن برای برداشتن چیزی در نماز مستحبی

اشتراک گذاری