اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66260&title=آیا ذبح حیوان با استیل جایز است

اشتراک گذاری