اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66294&title=ذبح حیوان با گفتن بسم الله ضبط شده

اشتراک گذاری