اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66335&title=مرغی که معلوم نیست ذبح شرعی شده یا نه

اشتراک گذاری