اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66338&title=خونی که بعد از تمام شدن ذبح شرعی در حیوان باقی می ماند

اشتراک گذاری