اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66480&title=حکم پول گرفتن معلم برای نمره دادن

اشتراک گذاری