اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66495&title=آیا به سکه های مهریه زن زکات تعلق می گیرد

اشتراک گذاری