اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66623&title=نذر روزه با داشتن روزه قضا

اشتراک گذاری