اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=66724&title=آیا اضافه نذر هیئت را می توان خرج فقرا کرد

اشتراک گذاری