اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=67074&title=موی سر بین پیشانی و مهر قرار بگیرد

اشتراک گذاری