اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=67381&title=گفتن و علیکم در جواب سلام در حال نماز

اشتراک گذاری