اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=74732&title=ربا بین پدر بزرگ و نوه

اشتراک گذاری