اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=75053&title=دادن صدقه به کسی که خانواده پول دار دارد

اشتراک گذاری