اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=75101&title=آیا تطهیر منزل از نجاست واجب است

اشتراک گذاری