اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=75375&title=شک هایی که اعتبار ندارند و نباید اعتنا کرد

اشتراک گذاری