اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=75377&title=دعا برای اشخاص در قنوت نماز

اشتراک گذاری