اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=75410&title=اگر معتکف به خود عطر بزند تکلیف اعتکاف چیست

اشتراک گذاری