اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=75995&title=آیا مس اعضای جدا شده انسان غسل دارد

اشتراک گذاری