اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=76437&title=خواندن نماز قضا میت توسط چند نفر همزمان

اشتراک گذاری