اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=76958&title=حکم گرفتن وام از بانک خصوصی

اشتراک گذاری