اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=76988&title=اگر متولی وقف بخوبی نتواند وقف را اداره کند

اشتراک گذاری