اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=77892&title=حکم روزه در صورتی که نیت منصرف شدن از روزه بکند

اشتراک گذاری