اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=80095&title=چگونگی جمع آوری قرآن کریم

اشتراک گذاری