اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=80135&title=آیات قرآن در مورد علم و دانش

اشتراک گذاری