اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=80229&title=نشر احادیث مشکوک در فضای مجازی و اینترنت در حال روزه

اشتراک گذاری