اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=81959&title=حکم به جا آوردن روزه ی نذر در سفر

اشتراک گذاری