اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=81960&title=حکم روزه گرفتن مسافر در شهر مدینه

اشتراک گذاری