اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=82132&title=حکم پرداخت برنج به عنوان کفاره

اشتراک گذاری