اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=82291&title=رهن گذاشتن طلا و گرفتن وام

اشتراک گذاری