اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=82990&title=معاینه توسط غیر همجنس برای استخدام

اشتراک گذاری