اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=83529&title=حکم انتقال شرط ضمن عقد بیع به وراث مشتری

اشتراک گذاری