اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=83591&title=آیا در خرید کالا باید در باره رعایت قوانین شرع و قانون سوال کرد

اشتراک گذاری