اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=83617&title=حکم روزه ی روز دحوالارض (بیست و پنج ذی القعده )

اشتراک گذاری