اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=84285&title=شرط ضمن عقد انتقال دو دانگ از ملک مجهول

اشتراک گذاری