اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=84332&title=حکم ربا بودن هر نوع اضافه در معامله دو کالای همجنس

اشتراک گذاری