اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=84979&title=چرا پیامبر گاهی از علم غیب استفاده نمی کرد

اشتراک گذاری