اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=85076&title=حکم خرید و فروش اجناسی که منافع آن به صهیونیست ها می رسد

اشتراک گذاری