اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=85483&title=شرط ضامن بودن مستاجر حتی بدون افراط و تفریط

اشتراک گذاری