اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=85894&title=خریدار نمی دانسته مال در اجاره شخص دیگری است

اشتراک گذاری