اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=85977&title=حکم شراکت در پرداخت رهن و اجاره

اشتراک گذاری