اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=86082&title=آیا توبه در پیری قبول می شود

اشتراک گذاری