اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=86134&title=حکم روزه در صورت ترک عمدی استبراء از منی

اشتراک گذاری