اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=86329&title=تکلیف حج پدر پس از فوت

اشتراک گذاری