اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=86879&title=کوتاهی در انجام غسل پس از پاکی از حیض

اشتراک گذاری