اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=88637&title=ترس از جواب منفی شنیدن در خواستگاری

اشتراک گذاری