اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=89144&title=وصیت برای انجام حج به کسی که خودش مستطیع است

اشتراک گذاری