اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=89349&title=انتخاب مردم یا انتصاب الهی در امامت /پاسخ به سخنان نسنجیده حسن روحانی

اشتراک گذاری